Tekstgrootte: A A     
 

Disclaimer

Deze site van de Regionale Geschillencommissie is met grote zorg samengesteld. Desondanks kan de Regionale Geschillencommissie geen garanties geven met betrekking tot de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie op deze site. De Regionale Geschillencommissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Aan de gegevens, zoals die in deze site worden weergegeven, kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Deze site bevat (of kan bevatten) links naar andere internetsites. De Regionale Geschillencommissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de beschikbaarheid, de inhoud van de informatie, of de gevolgen van het gebruik van aan deze site gelinkte internetsites van derden. Niets van deze website mag zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van de Regionale Geschillencommissie worden gereproduceerd of gebruikt, anders dan het downloaden en het bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een enkele hard copy ten behoeve van persoonlijk, niet bedrijfsmatig gebruik, tenzij anders vermeld.

Privacy Statement

De Regionale Geschillencommissie houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens.

Cookies
Cookies zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw computer. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer staan niet beschadigen. De Regionale Geschillencommissie maakt gebruik van sessies. Deze worden automatisch verwijderd op het moment dat u uw internetbrowser afsluit. Ook maakt de Regionale Geschillencommissie gebruik van tijdelijke cookies. Aan de hand van cookies kunnen websites van Regionale Geschillencommissie u herkennen als u deze weer bezoekt. Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om bij te houden welke categorieën u op onze websites bezoek of om de voorkeuren die u heeft ingesteld voor een bepaalde dienst of webpagina vast te leggen. Ook kunnen cookies worden gebruikt om advertenties op de websites die u bezoekt beter op uw behoeften en interesses af te stemmen, om te voorkomen dat u een bepaalde advertentie te vaak ziet en om te registreren hoe vaak een advertentie wordt vertoond. Indien u niet wilt dat er cookies gebruikt worden, kunt u dat instellen in uw browser "cookies off". N.B. Dit werkt alleen op de computer en browser waarin u deze handeling uitvoert. Als u gebruik maakt van meerdere computers, dient u deze handeling voor iedere computer te herhalen.
Als u het plaatsen van cookies onmogelijk maakt, bestaat de kans dat bepaalde functies niet werken of dat u van bepaalde diensten van de Regionale Geschillencommissie geen gebruik kunt maken.

Surfgedrag
Regionale Geschillencommissie houdt algemene bezoekersstatistieken bij om de website zo goed mogelijk in te richten naar de wensen van de gebruikers, en om eventuele nieuwe diensten of aanbiedingen te ontwikkelen.

Gegevensverstrekking aan derden
De Regionale Geschillencommissie zal uw gegevens, zonder uw toestemming niet verstrekken aan derde partijen.
In uitzondering hierop kan de Regionale Geschillencommissie in speciale gevallen, ongeacht uw toestemming daarvoor, persoonsgegevens aan derden ter beschikking stellen. Speciale gevallen zijn bijvoorbeeld rechtmatige verzoeken daartoe van autoriteiten, dagvaardingen of gerechtelijke bevelen, handelingen om schade of fraude op te sporen of te voorkomen, of handelingen om de veiligheid van het netwerk en de diensten van de Regionale Geschillencommissie te garanderen. Tevens zal de Regionale Geschillencommissie persoonsgegevens verstrekken aan zogenaamde bewerkers die in opdracht van Regionale Geschillencommissie aan u op uw verzoek producten of diensten leveren, waarbij (tenzij anders aangegeven) uw persoonsgegevens enkel zullen worden gebruikt voor het uitvoeren van die leveringsverplichting.
Regionale Geschillencommissie kan bepaalde geaggregeerde gegevens delen met derden, zoals het aantal gebruikers dat met een bepaalde zoekterm heeft gezocht, of hoeveel gebruikers op een bepaalde advertentie hebben geklikt. Aan de hand van deze gegevens kunt u niet worden geïdentificeerd.
Uw adresgegevens kunnen voorts voor het per post toezenden van informatie en aanbiedingen worden verstrekt aan zorgvuldig geselecteerde derden (onder andere 'list rental'). Uitsluitend indien u de Regionale Geschillencommissie daarvoor ondubbelzinnige toestemming hebt gegeven, kan Regionale Geschillencommissie elektronische gegevens verstrekken aan derden voor het toesturen van informatie en aanbiedingen over hun producten en diensten. Indien u geen prijs stelt op die informatie of aanbiedingen, kunt u uw gegevens laten blokkeren. Ook kan u een verleende toestemming voor het gebruik van uw elektronische gegevens weer intrekken. In beide gevallen kunt u uw verzoek onder vermelding van 'privacy' per e-mail richten aan info(at)regionalegeschillencommissie(dot)nl

Beveiliging
De Regionale Geschillencommissie handhaaft te allen tijde een beveiligingsniveau bij de verwerking van persoonsgegevens dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen.

Wijzigingen
De Regionale Geschillencommissie heeft het recht wijzigingen aan te brengen in het Privacy Statement. De Regionale Geschillencommissie adviseert u daarom regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.

Contact
Heeft u na het lezen van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen, dan kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar de Regionale Geschillencommissie.

Dit Privacy Statement is laatst gewijzigd op 18 januari 2013.