Alwel Stadlander Woonkwartier Woonstichting Woensdrecht

Voor een onpartijdig oordeel

Komt u er
niet uit met uw
woningcorporatie?

Waar gewerkt wordt, worden fouten
gemaakt. Ook een woningcorporatie
doet wel eens iets wat een huurder
of woningzoekende niet bevalt. In
de meeste gevallen kunnen
vergissingen wel weer snel worden
rechtgezet, maar soms komen de
woningcorporatie en huurder er
samen niet uit.

Meld uw geschil snel en makkelijk online

Binnen 5 minuten ingevuld

Stap voor stap

De procedure

Voorleggen klacht aan de commissie

Een klager kan langs elektronische weg of per post een klacht indienen bij de Regionale Geschillencommissie door schriftelijk in de Nederlandse taal een klacht aan de Regionale Geschillencommissie toe te sturen.

FAQ

Veelgestelde vragen