Geschillencommisie

Eén commissie voor meerdere corporaties

In het kader van een rechtvaardige en eenduidige aanpak en afhandeling van eventuele geschillen, heeft een aantal woningcorporaties uit West-Brabant en Tholen een gemeenschappelijke geschillencommissie opgezet. Deze onafhankelijke commissie buigt zich over de via deze website ingediende geschillen, beoordeelt of deze in behandeling genomen moeten/kunnen worden en ziet erop toe dat er binnen de gestelde termijnen adequaat wordt gereageerd op het geschil. De uiteindelijke beslissing van de geschillencommissie dient door zowel de woningcorporatie als de klant die het geschil heef ingediend te worden gerespecteerd.
De geschillencommissie wordt dus pas ingeschakeld als de woningcorporatie en klant er samen niet uitkomen, of als de woningcorporatie zich niet aan de vastgestelde behandeltermijnen houdt. Gelukkig komen beide partijen in veruit de meeste gevallen zonder tussenkomst van de geschillencommissie tot een oplossing voor het geschil.

Online melding en terugkoppeling

Op deze website vindt u alle informatie over de Regionale Geschillencommissie, haar werkwijze, de officiële procedure en uiteindelijke afhandeling van een geschil. U kunt een geschil online indienen via het afgeschermd gedeelte op deze website.