Tekstgrootte: A A     
 

Geschil indienen

Hoe indienen?
Alleen de via deze website ingediende geschillen worden in behandeling genomen. Deze melding komt in eerste instantie direct bij uw woningcorporatie binnen. Pas nadat u de interne geschillenprocedure bij uw corporatie hebt doorlopen en de uitkomst hiervan door u als negatief wordt beoordeeld, kunt u het geschil digitaal voorleggen aan de Regionale Geschillencommissie.

Dit alles verloopt via het online gedeelte van deze website. Het geautomatiseerde systeem zorgt ervoor dat alle betrokken partijen op elk moment in het proces op de hoogte zijn van alle informatie omtrent het geschil. Het notificatiesysteem zorgt ervoor dat u op tijd geïnformeerd wordt over de status van uw geschil en dat uw woningcorporatie binnen de daarvoor besproken termijn op uw geschil reageert.

Ga naar de login pagina voor meer informatie over het online indienen van uw geschil.